top of page

Cam Gweithredu AMP:

Creu Impactful Sports Cotent
Film Clapboard
Punchbag
Winning Match
Video Editing Timeline

We're not just about capturing moments; we're about immortalising the spirit of sports.

Trwy weithio mewn partneriaeth ag AMP Action, rydych chi'n buddsoddi mewn cynnwys sydd nid yn unig yn hyrwyddo'ch brand neu'ch clwb ond sydd hefyd yn meithrin cysylltiadau cryfach â'ch cynulleidfa, yn denu aelodau newydd, yn hybu ymdrechion marchnata, ac yn cynorthwyo gyda cheisiadau grant.

Mae AMP Action yn cynnig gwasanaethau cynhyrchu a golygu fideo cynhwysfawr i'r diwydiant chwaraeon deinamig. Gan ddefnyddio ein profiad unigryw ac arbenigol yn y diwydiant chwaraeon a ffilm, rydym yn arbenigo mewn creu cynnwys fideo deniadol o ansawdd uchel ar gyfer clybiau chwaraeon, hyfforddwyr, a brandiau chwaraeon o safon uchel. 

 

Mae ein sylfaenwyr nid yn unig yn arbenigwyr mewn nifer o chwaraeon deinamig, gyda phrofiad byd go iawn fel gymnastwyr lefel genedlaethol, deifwyr uchel, cicio bocsiwr, cystadleuwyr jujitsu a deifwyr cymwys ond hefyd yn meddu ar gyd.profiad gwerthfawr yn y diwydiant styntiau, ar ôl gweithio ar nifer o ffilmiau Hollywood gan roi dealltwriaeth hollol unigryw i AMP Action o ofynion ffilmio chwaraeon deinamig.
 

Mae ein gwasanaethau'n cwmpasu popeth o gynhyrchu fideos hyrwyddo, modiwlau hyfforddi, darllediadau o ddigwyddiadau, i effeithiau fideo 3D syfrdanol gan ddefnyddio Adobe After Effects.

 

Gyda dealltwriaeth ddofn o Greu Cynnwys Cyfryngau Digidol, Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol a marchnata rydym yn cynnig atebion blaengar i sefydliadau chwaraeon sydd am ehangu eu cyrhaeddiad a manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan yr economi ddigidol.

Pam Dewis Ni?

Arbenigedd Diwydiant

Pwy sydd ddim eisiau gweithio gyda thîm sydd wedi dysgu'r ffordd galed? Trwy brofiad, oriau diddiwedd o hyfforddiant ac ymroddiad i'r chwaraeon rydym yn eu ffilmio a chymhwyso technegau a ddysgwyd gan y gwneuthurwyr ffilm gorau sydd gan Hollywood i'w cynnig, rydym yn cynnig mwy na fideograffeg yn unig.

AM3 Ratchet.jpg
JayProfile_02.jpg

Hyfedredd Creadigol & Arbenigedd

Fel tîm o fideograffwyr, golygyddion a choreograffwyr ymladd medrus iawn, rydym yn dod â chyfuniad unigryw o sgiliau creadigol a thechnegol sy'n ein gosod ar wahân i asiantaethau creu cynnwys eraill.

Mewnwelediadau Unigryw

Rydym yn darparu nid yn unig cynnwys fideo, ond hefyd mewnwelediadau gwerthfawr i strategaethau marchnata a hyrwyddo ar gyfer clybiau chwaraeon a brandiau chwaraeon o safon uchel.

Sports Equipment
Computer Programming

Arbenigedd Web3

Mae ein harbenigedd mewn llwyfannau Web3, gan gynnwys tocynnau digidol a marchnadoedd, yn rhoi mantais amlwg i sefydliadau chwaraeon sydd am drosglwyddo i’r economi ddigidol a sefydlu cymuned ar-lein gadarn ar gyfer eich clwb neu gamp.

Mae dewis AMP Action yn dewis asiantaeth sy'n deall pwls chwaraeon deinamig. Mae ein cyfuniad unigryw o wybodaeth am y diwydiant, hyfedredd creadigol, ac arbenigedd technegol yn sicrhau ein bod yn darparu cynnwys fideo deniadol o ansawdd uchel sy'n atseinio gyda'ch cynulleidfa ac yn cwrdd â'ch nodau penodol. Ar ben hynny, mae ein dealltwriaeth o lwyfannau Web3 yn eich gosod yn berffaith i elwa ar yr economi ddigidol gynyddol.

 

Mae AMP Action yn dod â chyfuniad unigryw o brofiad yn y diwydiant chwaraeon ac adloniant, hyfedredd creadigol, a gwybodaeth ddigidol, gan gynnig gwasanaethau cynnwys fideo cynhwysfawr a blaengar.

bottom of page