top of page
CAA
Fully insured and certified by the CAA
TCB_Iceland_01.jpg
DJI-Mavic-3-featured4-1300x750.jpeg
TCB_Tenby.jpg

GWASANAETH FIDEO A FFOTOGRAFFIAETH O ANSAWDD UCHEL

Manteision Fideo Awyrol Digidol AMP

Un o'r gwasanaethau niferus y mae AMP Media yn falch o allu ei gynnig yw ffilmio dronau, sy'n gallu cynhyrchu canlyniadau rhyfeddol a syfrdanol.

Mantais Fideo o'r Awyr i'ch Busnes

Mae fideo o'r awyr yn gyfle gwych i'ch busnes a'ch brand sefyll allan o'r dorf gydag argraff gyntaf sy'n tynnu sylw, gan arddangos mantais eich lleoliad, mynediad, yn ogystal â nodweddion cyfagos.

Ar sbectrwm ehangach, gall pob busnes a chwmni defnyddio fideo o'r awyr at ddibenion brandio a marchnata.

Rydym wedi dod o hyd i fideo o'r awyr i ddarparu buddion gwych i'r diwydiannau canlynol:
TWRISTIAETH & CYRCHOEDD

Lluniau o'r awyr o Barciau Gwyliau & Mae cyrchfannau fel y gallwch ddychmygu, yn ffit perffaith ar gyfer fideo o'r awyr.

Os bu erioed amser pan fydd argraffiadau cyntaf yn cyfrif, cynnwys ffotograffig a fideo eich gwefan sy'n dod yn hollbwysig. Er ei bod yn deg dweud bod digonedd o luniau o byllau nofio, amwynderau dan do a charafanau yn helpu i werthu eich parc fel cyrchfan gwyliau – does dim byd yn cyfleu hanfod syfrdanol Canolbarth Cymru na phan gaiff ei ffilmio o’r awyr!

DATBLYGWYR & ASIANTAU YSTAD

Mae Datblygwyr Adeiladau Newydd a Gwerthwyr Tai mewn sefyllfa anhygoel o dda i fanteisio ar fideo o'r awyr gan y gellir dal maint go iawn, siâp, yn ogystal â chynllun datblygiad / eiddo mewn ffasiwn ddramatig.

DATBLYGWR ADEILADU & ADEILADU

Gallai asiantaethau adeiladu elwa'n bennaf o fideo o'r awyr mewn nifer o ffyrdd. Er enghraifft, pan fydd contractwr, cefnogwr neu noddwr yn hoffi gweld datblygiad tasg benodol, bydd saethiad o'r awyr yn dangos yn glir y gwaith a gwblhawyd. Acnbsp;Ymhellach, mae'n bosibl y bydd ardaloedd a oedd efallai wedi cael eu hanwybyddu oherwydd persbectif ‘tir yn unig’ hefyd yn dod i’r amlwg.

CAEL DYFYNBRIS NAWR

Rydym bob amser yn barod i ddyfynnu o friff heb unrhyw rwymedigaethau.

 

Bydd ein rheolwr prosiect Jamie yn trin pob dyfynbris yn bersonol. Anfonwch ef yn uniongyrchol i jamie@aberamp.com

AberPANONW_05.jpg
bottom of page